[description]

تعداد بازدید کنندگان امروز : 10 نفر
کل بازدید امروز : 12
تعداد بازدید کنندگان دیروز : 71 نفر
کل بازدید دیروز : 71
تعداد بازدید کنندگان این ماه : 3911 نفر
کل بازدید این ماه : 4622
وقفی از جنس علم و فناوری
وقفی از جنس علم و فناوری

زندگی بانویی که سایت به نام همسر شهیدش ثبت و وقف کرده است

کسب عنوان اول در جشنواره هنرماندگار بسیج
کسب عنوان اول در جشنواره هنرماندگار بسیج

تجلیل از خانم یزدی در جشنواره بزرگ تولیدات فرهنگی هنریو ادبی بسیج هـنــر مـاندگـار

جشنواره رسانه های دیجیتال شیراز
جشنواره رسانه های دیجیتال شیراز

غرفه قرآنی سرکار خانم یزدی