[description]

تعداد بازدید کنندگان امروز : 282 نفر
کل بازدید امروز : 284
تعداد بازدید کنندگان دیروز : 121 نفر
کل بازدید دیروز : 129
تعداد بازدید کنندگان این ماه : 282 نفر
کل بازدید این ماه : 284
وقفی از جنس علم و فناوری
وقفی از جنس علم و فناوری

زندگی بانویی که سایت به نام همسر شهیدش ثبت و وقف کرده است

کسب عنوان اول در جشنواره هنرماندگار بسیج
کسب عنوان اول در جشنواره هنرماندگار بسیج

تجلیل از خانم یزدی در جشنواره بزرگ تولیدات فرهنگی هنریو ادبی بسیج هـنــر مـاندگـار

جشنواره رسانه های دیجیتال شیراز
جشنواره رسانه های دیجیتال شیراز

غرفه قرآنی سرکار خانم یزدی